Onze inzet voor duurzame ontwikkeling

Orléans Métropole en Orléans Val de Loire Tourisme zetten zich resoluut in voor duurzame ontwikkeling binnen de dynamiek van COP21.

Verbintenissen van Orléans Métropole

De metropool zet zich in voor duurzame ontwikkeling

Naast de bescherming van het milieu integreert duurzame ontwikkeling sociale en economische componenten in een perspectief van levenskwaliteit voor de inwoners.

Het engagement van Orléans Métropole gaat verder dan het streven naar een coherente ontwikkeling van het grondgebied: het geldt ook voor het beheer van de openbare diensten, dat een voorbeeldfunctie moet vervullen.

Orléans Métropole treedt via haar projecten en haar lokale vaardigheden op voor:

 • het behoud van natuurgebieden,
 • de bevordering van eco-mobiliteit,
 • meer verantwoord afvalbeheer,
 • werkt zo nauw mogelijk samen met de bewoners om de plaatselijke werkgelegenheid te ondersteunen, de solidariteit tussen de wijken te bevorderen en diensten aan te bieden die het leven van de bewoners en de bedrijven vergemakkelijken.

De Agenda 21 van Orléans Métropole, die in maart 2011 unaniem is aangenomen, bevat een referentiekader dat het mogelijk heeft gemaakt 53 concrete acties op alle bevoegdheidsgebieden vast te stellen.
De uitvoering ervan vordert, in aanvulling op de gemeentelijke Agenda 21s.

Als zodanig presenteert Orléans Métropole in een jaarverslag een voortgangsverslag over de situatie van de gemeenschap op het gebied van duurzame ontwikkeling, in overeenstemming met artikel 255 van de wet van 12 juli 2010 betreffende het nationaal engagement voor het milieu.
De wet schrijft voor dat lokale overheden en EPCI's met een eigen belastingstelsel en meer dan 50.000 inwoners voorafgaand aan het debat over de ontwerpbegroting een verslag moeten indienen over de interne en territoriale situatie met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Meer informatie

Verbintenissen van het Toerisme van Orléans Val de Loire Tourisme

De toeristische dienst van Orléans Métropole zet zich in voor een resoluut duurzame aanpak.

In het verlengde van de metropool zet Orléans Val de Loire Tourisme zich in voor verschillende acties.

Op het niveau van onze bezoekers en toeristen

 • Beveel het gebruik van het openbaar vervoer aan onze bezoekers aan voor hun verplaatsingen in de binnenstad en de metropool, evenals het gebruik van de fiets en de ontwikkeling van zachte verkeers- en buslijnen,
 • Incentives om mee te carpoolen wanneer dat mogelijk is, voor excursies bij de inschrijving,
 • Stimulans voor het versturen van documenten met behulp van gedematerialiseerde middelen vs. papieren documenten & post.

Op het niveau van onze winkel

 • Ontwikkeling van lokale en ambachtelijke producten (honing, kruidenthee, terrines, bieren, wijnen...),
 • Aankoop en gebruik van biologisch afbreekbare papieren zakken in plaats van plastic zakken om te handelen ten gunste van het milieu, enz.

Op het niveau van onze interne werking

 • Massale verwijdering van grote kartonnen dozen en onverdeelde toeristische literatuur door een sociaal reïntegratiebedrijf, wat ook een selectieve afvalsortering mogelijk maakt,
 • Recycling van printercartridges en toners,
 • Recycling van bedrukt papier voor eigen bedrukking, bij voorkeur in zwart-wit. Alleen documenten die we aan beide zijden hebben, worden afgedrukt,
 • Redelijk gebruik van de verlichting: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk licht,
 • Om energie te besparen, schakelt u uit tijdens de lunchpauze of 's avonds wanneer verlichting, computermonitoren, printer, enz. worden uitgeschakeld.
 • Bovenaan de gang voorzien van led-lampen; aankoop van spaarlampen opgelegd,
 • Tijdens de zomerperiode, open deuren en ramen voor ventilatie,
 • Bij zakelijke reizen (vergaderingen, beurzen, etc.) heeft carpoolen de voorkeur,
 • Gedematerialiseerde vergaderingen opzetten (bijvoorbeeld via Skype/Teams),
 • Het begunstigen van lokale leveranciers om de impact op het milieu te verminderen door middel van transport,
 • Twee waterfonteinen uitgerust met 18-liter flessen die door een bedrijf worden teruggewonnen en die het gebruik van individuele plastic waterflessen vervangen,
 • Gebruik van nieuwe technologieën om informatie te classificeren, over te dragen en te delen tussen onze verschillende diensten.

In termen van onze edities

 • Bevorder zoveel mogelijk het gebruik van digitale technologie (smartphoneapplicaties, websites, digitale terminals, e-nieuwsbrieven, gebruik van ipads op beurzen, etc.),
 • Wanneer het nodig is om papier te publiceren, werk dan in de eerste plaats samen met leveranciers met een FSC- of PEFC-label,
 • Beperk tijdens de uitwisseling van documenten het te grote aantal documenten dankzij een voorraadbeheerstabel (optimalisatie, opslagbeperking, ...).

Kortom, het VVV-kantoor mobiliseert zich voor:

 • Moedig haar bezoekers aan om haar brochures te raadplegen op haar website of op haar smartphone-applicatie, om vervuilende reizen te beperken,
 • Geef de bezoekers interactieve kiosken en digitale informatieschermen met informatie over de bestemming,
 • De actoren, bewoners en gebruikers van het grondgebied bewust maken van duurzame ontwikkeling,
 • Bevoordelen van lokale bedrijven,
 • De afvalstroom in zijn werking verminderen en alle soorten besparingen (energie, papier, ...) begunstigen,
 • Moedig haar partners aan om een soortgelijke aanpak te volgen.