Onze inzetverplchtingen om u welkom te heten

Onze inzetverplichtingen van de classificatie van categorie III en die van het kwaliteitshandvest Accueil Tourisme 2020.

DE CLASSIFICATIE INZETVERPLICHTINGEN VAN CATEGORIE III

Orléans Val de Loire Tourisme verbindt zich ertoe:

 • u voorzien van een gemakkelijk toegankelijke receptie- en informatieruimte;
 • uw stappen te vergemakkelijken;
 • bieden u meubilair aan om op te zitten;
 • u gratis te informeren over het lokale toeristische aanbod;
 • de openingstijden in ten minste één vreemde taal weer te geven en uit te zenden;
 • minstens 120 dagen per jaar open zijn, met inbegrip van zaterdag en zondag tijdens de toeristische of entertainmentperioden;
 • het hele jaar uw brieven beantwoorden;
 • zorgen voor een permanente receptiedienst van personeel, dat minstens één vreemde taal spreekt;
 • zorgen voor de aanlevering van toeristische kaarten, plattegronden en toeristische gidsen op papier;
 • u toegang geven tot de tweetalige website;
 • toeristische informatie verspreiden, ook op papier, tenminste vertaald in een relatieve vreemde taal:

- aan alle geclassificeerde toeristische accommodaties, met inbegrip van ten minste de naam van het etablissement, het postadres, het e-mailadres, het adres van de website, het telefoonnummer en het classificatieniveau ;

- monumenten en culturele, natuurlijke of recreatieve toeristische sites, die een indicatie kunnen bevatten van de gebruikelijke tarieven, de periodes en tijden van openstelling voor het publiek, de website en de telefoon- en postcontactgegevens ;

- naar evenementen en animaties ;

- naar noodtelefoonnummers.

 • jaarlijks de toeristische informatie te actualiseren;
 • weergave van telefoonnummers voor noodgevallen buiten;
 • om uw klachten te verwerken en uw tevredenheid te meten;
 • om een adviseur ter beschikking te stellen tijdens uw verblijf;
 • om betrouwbare en actuele informatie over het lokale toeristische aanbod te garanderen;
 • de gegevens over het toeristisch aanbod in zijn geografisch interventiegebied bij te werken.
Office de Tourisme d'Orléans Métropole, Orléans Val de Loire Tourisme

De inzetverplichtingen van het kwaliteitshandvest accueil partenaire tourisme 2020

 1. Verwelkom onze bezoekers met vriendelijkheid en hoffelijkheid.
 2. Het ontvangen van toeristen in een plaats en omgeving (hotel, restaurant, winkel...) schoon en aangenaam.
 3. Wees alert op hun verzoeken en geef ze persoonlijk kwaliteitsadvies.
 4. Stel, toon en respecteer schema's die aangepast zijn aan de toeristische activiteit.
 5. Geef informatie over toeristisch potentieel (sites, activiteiten, restaurants, winkels...) van de Métropole.
 6. Besteed bijzondere aandacht aan buitenlandse klanten: vreemde taal begrippen, of zelfs de vertaling van communicatiemiddelen (menu's, displays, prijzen, enz...).
 7. Om de bezoeker te kunnen informeren over de geografische ligging van het VVV-kantoor, de parkeermogelijkheden of de situatie van de openbare toiletten.
 8. Accepteren, volgen en beheren van klachten voor verbetering.

Lokale spelers in Toerisme, partner worden!

Contact: Géraldine Chatelier Tél. +33 (0)2.38.24.01.62 - gchatelier@tourisme-orleans.com

Macaron Charte Qualité Tourisme Partenariats Tourisme 2020

Gezondheidsinformatie COVID-19

In het kader van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, doet het team van Orléans Val de Loire Tourisme er alles aan om u te ontvangen en te begeleiden tijdens uw verblijf, in overeenstemming met het gezondheidsprotocol dat door onze Nationale Federatie is vastgesteld en door de staat is gevalideerd: het dragen van een masker is verplicht, er worden barrièregebaren getoond, er is hydro-alcoholische gel beschikbaar, er worden receptieruimtes ingericht en ingericht om sociale afstand te kunnen overbruggen, de instructies worden in vreemde talen weergegeven.