PRIVACYBELEID

Orléans Val de Loire Tourisme voldoet aan de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming (RGPD).

Wanneer u onze website en bijbehorende services gebruikt, verzamelen en verwerken we bepaalde gegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie Orléans Val de Loire Tourisme over u verzamelt, hoe wij deze verzamelen, met welk doel en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke informatie wordt verzameld en waarom?

Orléans Val de Loire Tourisme is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

De lijst met deze persoonlijke gegevens en de redenen waarom we deze informatie verzamelen, worden hieronder uitgelegd. 

Cookies

Navigatie op https://nl.tourisme-orleansmetropole.com/ veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestandje, waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wel informatie registreert met betrekking tot het surfen van een computer op een site.

Website cookies

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om anonieme verkeersmetingen mogelijk te maken (via tools zoals Tourinsoft of Google Analytics).

Duur van de toestemming voor het plaatsen van cookies: 13 maanden.

Cookies van derden

Op bepaalde pagina's van de website zijn er knoppen of modules van sociale netwerken van derden (Facebook, Twitter en Pinterest) waarmee de gebruiker de functionaliteiten van deze netwerken kan exploiteren en met name inhoud van de website met andere mensen kan delen.

Wanneer de gebruiker naar een webpagina gaat, waarop een van deze knoppen of modules zich bevindt, kan zijn browser informatie naar het sociale netwerk verzenden, die deze visualisatie vervolgens kan koppelen aan het profiel van de gebruiker.

Sociale netwerkcookies, die wij niet beheren, kunnen vervolgens door deze netwerken in de browser van de gebruiker worden geplaatst. We nodigen de gebruiker uit om het vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen, dat specifiek is voor elk van de sociale netwerksites, om op de hoogte te zijn van de doeleinden van navigatie-gebruik, die sociale netwerken kunnen verzamelen via deze knoppen en modules.

Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten op deze site.

De gebruiker kan zijn browser echter zo configureren dat opname en gebruik van zijn persoonlijke gegevens wordt voorkomen.

 

Meer informatie op de site van de CNIL.

Nieuwsbrieven en informatie-e-mails

Gegevens verzameld via de website:  e-mailadres*, IP-adres.
Velden met een sterretje(*) zijn verplicht.

Met deze gegevens kunt u informatie over de voordelen van de bestemming zoals Orléans Val de Loire Tourisme, promotionele aanbiedingen, de lancering van wedstrijden, toeristisch nieuws en niet te missen evenementen met u delen.

Houdbaarheidstermijn: 3 jaar of zolang de betrokkene zich niet uitschrijft (via de in de nieuwsbrieven geïntegreerde uitschrijflink).

Contactformulieren

Algemeen contactformulier

Verzamelde gegevens: Achternaam*, Email*, Telefoon*, Bericht*, IP adres + mogelijkheid om een vakje aan te vinken om u te abonneren op de nieuwsbrief.
Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

De verzamelde gegevens stellen ons in staat om te reageren op uw behoeften door contact op te nemen met onze diensten vanaf de website. Deze gegevens worden niet gebruikt buiten de noodzaak om u een antwoord te geven, tenzij u akkoord gaat met de nieuwsbrief (zie paragraaf hierboven).

Houdbaarheidstermijn: 3 jaar.

Reserveringssysteem voor accommodatie

Verzamelde gegevens: Titel, naam *, voornaam *, adres *, adres 2, postcode *, stad *, land, telefoon *, e-mail *, e-mailbevestiging *, IP-adres + mogelijkheid om een vakje aan te vinken om u aan te melden voor de nieuwsbrief.
Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Deze gegevens worden verzameld als onderdeel van een reservering. Sommigen van hen worden verzonden naar de professional om de gevraagde service uit te voeren. Ze worden niet gebruikt buiten de noodzaak om u een antwoord te geven, tenzij u akkoord gaat met de nieuwsbrief (zie paragraaf hierboven).

Houdbaarheidstermijn: 3 jaar.

Verkoopmotor voor diensten zoals rondleidingen, CityPass, ticketbureau, pakket

Verzamelde gegevens: E-mail*, Herhaal E-mail, Wachtwoord, Herhaal wachtwoord, aan te vinken of niet "Ik ben een professional", Titel, Achternaam*, Voornaam*, Adres*, Postcode*, Woonplaats*, Land*, Telefoon, Mobiele telefoon*, IP adres + mogelijkheid om de algemene verkoopsvoorwaarden te bevestigen en informatie te ontvangen van Orléans Val de Loire Tourisme door middel van aanvinkvakjes.
Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Deze gegevens worden verzameld als onderdeel van een reservering.

Ze worden niet gebruikt buiten de noodzaak om u een antwoord te geven, tenzij u akkoord gaat met de nieuwsbrief (zie paragraaf hierboven).

Houdbaarheidstermijn: 3 jaar.

Online betaling

Uw bankgegevens zijn gecodeerd en niet toegankelijk. We slaan deze informatie niet op. Ze worden beheerd door onze partner E-transacties (Crédit Agricole) voor online betaling.
Wanneer bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot specifieke kenmerken van de site, wordt dit verplichte karakter aangegeven bij het invoeren van de gegevens. Als u weigert om verplichte informatie te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten, functies of delen van de site.

Gegevensopslag en beveiliging

Orléans Val de Loire Tourisme verbindt zich ertoe de nodige en redelijke maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen. De site implementeert de organisatorische, software, juridische, technische en fysieke middelen, die in staat zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Onderaannemers

Onderaannemers moeten ook voldoen aan alle DPMR-verplichtingen, met name om een optimale gegevensbescherming te waarborgen.

Toegang tot en verspreiding van informatie

Orléans Val de Loire Tourisme is niet van plan om financieel voordeel te halen uit de verzamelde gegevens.  Toegang tot uw persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot het beoogde gebruik en de agenten van Orléans Val de Loire Tourisme. De verzamelde gegevens kunnen echter mogelijk worden meegedeeld aan onderaannemers, die contractueel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taken die nodig zijn voor de goede werking van de site en zijn diensten, evenals het juiste beheer van de relatie met u. Er wordt gespecificeerd dat, in het kader van de uitvoering van hun diensten, de onderaannemers slechts beperkte toegang hebben tot uw gegevens en een contractuele verplichting hebben om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving in zaken bescherming van persoonlijke gegevens.
Uw informatie kan indien nodig worden geraadpleegd om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; bijvoorbeeld om te reageren op een rechterlijke beslissing of een andere procedurele handeling van de bevoegde autoriteiten.
In overeenstemming met wettelijke en regelgevende bepalingen, hebt u het recht om gegevens betreffende u in te zien, te verzetten, te corrigeren, te beperken en te verwijderen.
Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten moet worden gericht aan het adres van Orléans Val de Loire Tourisme (contactgegevens hieronder vermeld).
Ga voor meer informatie over uw rechten naar de website van CNIL.

Contact opnemen met ons

Neem contact op met Orléans Val de Loire Tourisme om informatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens of om uw rechten uit te oefenen op gegevens die u betreffen:

ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME
2, place de l’Étape – CS 95632
45056 Orléans cedex 1

Alle verzoeken moeten zoveel mogelijk informatie bevatten, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden verwerkt, met een maximale termijn van 1 maand.