Wettelijke Bepalingen

Door de pagina's van deze site te bekijken, erkent de internetgebruiker de verantwoordelijkheidsbeperkingen en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. De internetgebruiker accepteert de beperkingen, die internet biedt bij het raadplegen van de pagina's van de site. SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij het maken van een verbinding met internet of het bekijken van de pagina's van de site. De internetgebruiker erkent met name dat hij op de hoogte is van de verschillen in interpretatie van internetpagina's door de verschillende browsers,die op de markt zijn.

Auteursrechten

De website https://nl.tourisme-orleansmetropole.com is eigendom van SPL ORLÉANS Loire-vallei TOURISME.
In overeenstemming met het Franse wetboek van intellectuele eigendom is elk gebruik (representatie of reproductie) van de gehele of een deel van de website strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Faire Savoir. Iedereen die dit verbod overtreedt, is civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk en kan worden vervolgd op basis van vervalsing.

Waarschuwingen

De niet-limitatieve gegevens op de website van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME worden uitsluitend ter informatie aangeboden. SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die zich gedurende het jaar kunnen voordoen. Bijgevolg is het uw verantwoordelijkheid om de juistheid van de informatie bij onze dienstverleners te controleren.

Deze website publiceert dynamische informatie, vooral wanneer de internetgebruiker de voor hem beschikbare zoekmachines gebruikt. Deze informatie is afkomstig uit de Tourinsoft-database, gefinancierd door de regio Centre-Val-de-Loire en beheerd in samenwerking met CRT Centre-Val-de-Loire en A.D.R.T du Loiret. Deze verwerking is aangemeld bij de C.N.I.L. (dossier n° 1595334). De informatie die bij de aanbieders van toeristische diensten wordt verzameld, wordt verondersteld correct te zijn op het moment van publicatie op de site, maar is niet contractueel vastgelegd. Zij nemen niet de verantwoordelijkheid op zich van het A.D.R.T., van de organisaties die het verzamelen of verspreiden.

SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan op geen enkele manier worden beschouwd als een partner of tussenpersoon in een mogelijke economische of andere relatie, die direct of indirect kan worden gevormd tussen de gebruiker en een adverteerder.

SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME, in zijn hoedanigheid van eigenaar van de site, behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en vrijblijvend alle of een deel van zijn diensten of de elementen die op plaats. Zij garandeert niet dat de diensten op haar site zonder onderbreking en zonder fouten zullen worden geleverd of dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Het geeft ook geen enkele garantie en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van aanwezigheid van een virus of andere elementen die schadelijk kunnen zijn voor de gebruiker.

De gebruiker, die is uitgenodigd om deze voorafgaande waarschuwing te lezen alvorens de site te raadplegen, wordt verondersteld volledig op de hoogte te zijn van deze waarschuwing en deze zonder voorbehoud te volgen.

Hyperlinks

SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME wijst alle verantwoordelijkheid af voor websites die toegankelijk zijn vanaf haar eigen website.

Het is niet nodig om vooraf een verzoek in te dienen om een hypertekstlink op te zetten, die naar het domein https:/nl.tourisme-orleansmetropole.com of rechtstreeks naar de pagina's daarvan verwijst.

Deze vrijheid maakt echter deel uit van de aanbevelingen en het gebruik van internet en met name:

  • omvat niet het recht om de inhoud te reproduceren om deze link te maken;

  • wordt niet toegestaan aan media die informatie van controversiële, pornografische, xenofobe of anderszins aanstootgevende aard verspreiden;

  • wordt niet aangevoerd aan sites, die de pagina's van de site https://nl.tourisme-orleansmetropole.com integreren in de pagina's van een andere site (door middel van frames, enz.);

  • is niet van toepassing op downloadbare documenten en media (PDF's, archieven, afbeeldingen en video's).

De aanwezigheid en implementatie van hypertekstlinks naar andere sites vormen geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en de goede werking van deze sites. SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de informatie, diensten en producten die de internetgebruiker kan vinden op de site die via een hyperlink van de site SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME is gelinkt.

De internetgebruiker moet deze informatie met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen gebruiken.

Gegevensverwerking en vrijheden

De website van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME is gedeclareerd bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNIL): n°2075146V0 van 21 juni 2017.
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978). Voor elk verzoek kunt u contact met ons opnemen:

SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME

2, Place de l'Étape - CS 95632

45 056 Orléans cedex 1 (Frankrijk)

Telefoon: +33 (0)2 38 24 05 05

https://nl.tourisme-orleansmetropole.com/contact-met-ons-op

 

De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, zijn het resultaat van de vrijwillige communicatie van een e-mailadres bij het indienen van een elektronisch bericht en / of bij het aanvragen van informatie via de bijbehorende formulieren. De aldus verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie te verzenden en zijn alleen bedoeld voor het SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME.

De in dit verband verzamelde gegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven of voor onbedoelde doeleinden worden gecommuniceerd.

Fotokredieten

De foto's (met uitzondering van bestanden van serviceproviders) zijn eigendom van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME en/of hun auteurs, die allemaal door een auteursrecht worden vermeld.

In geen geval mag een foto van de site tourisme-Orléans.com op enig ander medium worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME en de auteur of zijn rechtsopvolger.

Juridische informatie

Hoofdredacteur: De directeur-generaal van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME: Axel DE BEAUMONT

Verantwoordelijk voor de webinhoud: Marjorie HIGOA, Corentin BOJDA

Siret: 81995864600021

Ontwerp, productie en hosting van de website:

FAIRE SAVOIR

Parc Horizon de la Haute Borne

2/6 avenue de l’horizon - Gebouw 4

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Telefoon : +33 (0)3 20 58 91 52 / Fax: +33 (0)3 20 58 91 53

contact@faire-savoir.com

www.faire-savoir.com